Så påverkar det nya jobbskatteavdraget din privatekonomi år 2024

Jobbskatteavdrag 2024

Det nya jobbskatteavdraget, som kommer att införas med Tidöpartiets budget efter årsskiftet, kommer att ge dig mer pengar i plånboken. Totalt sett innebär det 11 miljarder kronor i sänkt skatt på arbete och ytterligare två miljarder kronor för pensionärer för att säkerställa en balans mellan skatten på lön och pension.

Skatteverket - Jobbskatteavdrag 2024

Källa: flickr.com; Bild: Magnus D; Licens: CC BY 2.0 Gärning; Licens Länk: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.sv; Länk: https://www.flickr.com/photos/magnus_d/6056493021

Från och med den första januari kommer skatten på arbete att sänkas. Om du har en månadslön på 35 000 kronor innebär det nya jobbskatteavdraget att din skatt minskar med 230 kronor per månad. Dessutom kommer tidigare jobbskatteavdrag och grundavdrag att indexeras upp mot inflationen, vilket ger dig ytterligare 180 kronor per månad. Totalt sett kommer din skatt att sjunka med 410 kronor per månad, vilket motsvarar 4 923 kronor per år.

Om du har en månadslön på 50 000 kronor får du en skattesänkning på 271 kronor per månad genom det nya jobbskatteavdraget och ytterligare 314 kronor genom indexeringen. Totalt sett innebär det en skattesänkning på 585 kronor per månad, eller 7 015 kronor per år.

Skatten på pension kommer att kompenseras på motsvarande nivå för personer som har uppnått pensionsålder genom en höjning av grundavdraget. För de som fortsätter att arbeta efter att de fyllt 66 år kommer både jobbskatteavdraget att höjas och grundavdraget att förhöjas ytterligare.

För personer med de lägsta pensionerna, som erhåller garantipension, kommer den maximala nivån att öka med 972 kronor per månad.

  • Inkomst: 16 667 kr/månad, Skattesänkning: -192 kr/månad

  • Inkomst: 25 000 kr/månad, Skattesänkning: -293 kr/månad

  • Inkomst: 35 000 kr/månad, Skattesänkning: -410 kr/månad

  • Inkomst: 50 000 kr/månad, Skattesänkning: -585 kr/månad

Det nya jobbskatteavdraget ger alltså en ekonomisk lättnad för både löntagare och pensionärer. Genom en sänkning av skatten på arbete och en ökning av grundavdraget kan man förvänta sig mer pengar i plånboken och det är goda nyheter för alla!

Observera! Denna artikel är endast avsedd som information. Om du behöver tillförlitlig och korrekt information, vänligen kontakta skattemyndigheterna eller deras webbplats. Tack för din förståelse!

25 oktober 2023

Annons